Jiří ŠŤASTNÝ
předseda oddílu
Bedřich KAZDA Jiří FICBAUER Zdeněk TUREČEK Jiří DAVID
místopředseda oddílu předseda hospodářské komise předseda politicko-výchovné komise předseda komise mládeže
Zdeněk KEPÁK Ivo WINKLER Josef ŘÍČÁNEK Josef VACULA
předseda trenérsko-metodické rady tajemník oddílu člen výboru člen výboru