Historie a vznik Komety - 2.díl

  15. 10. 2013 | Antonín Neumann, Zbyněk Matýsek
RH Brno

Hokejový klub ČH Bratislava si zajistil účast ve 2.lize. Struktura Rudé hvězdy je také daná. Ale jak to bude s hokejem pod hlavičkou Rudé hvězdy? Co fotbalisté? Co hokejisté? Co tzv. obojživelníci?


Josef Laštovica

Věci kolem RH Brno se ujal Josef Laštovica. Prošel fotbalové Brno křížem krážem. Už na jaře byla pohromadě fotbalová jedenáctka. První zápasy odehrála v sestavě: Palán – Kohlík, Sláma, Navrátil – Machovský, Šón – Procházka, Zamastil, Bubník, Hajský a Danda. Šlo většinou o hráče, kteří vyrostli v Brně, nebo v něm byli už dost trvale usazeni. Samozřejmě, že se našly výjimky – Zamastil, Danda, Hajský. Tato fotbalové jedenáctka měla pozoruhodnou vlastnost: takřka každý její hráč se vyznal v hokeji. Nakonec probíhala jednání mezi Prahou a Brnem, zda do 1. ligy bude zařazena ČH Bratislava nebo RH Brno. Nakonec bylo rozhodnuto: 1. liga fotbalu se bude hrát v Bratislavě, hokejová v Brně. Hráči RH Brno byli spokojení. Proč? Řada Brňanů hrála v roce 1953 v národním týmu (Richter, Bubník, Danda, Bartoň, Vidlák, Sedlák a Pantůček). Tři z nich měli k sobě velmi blízko. Bubník, Bartoň a Danda už před rokem 1953 hovořili mezi sebou o tom, jaké by to bylo, kdyby se třeba jen z reprezentantů dalo v Brně dohromady silné mužstvo. Místo o záchranu by Brno hrálo o špici. Na jaře 1953 se velmi angažoval Slavomír Bartoň, sám ještě nedávný hráč ATK Praha, pomáhal Rudé hvězdě na svět, přesvědčoval hráče, aby se dali do kupy.

Zápis z aktivu pracovníků RH (30. 12. 1952)

Vraťme se na konec roku 1952, kdy se 30. 12. uskutečnil aktiv pracovníků Rudé hvězdy a aktiv tělovýchovných pracovníků národní bezpečnosti v Praze. Na tomto aktivu přednesl místopředseda ÚV RH podporučík Kuneš „dokument strany a vlády o opatření k rozvoji tělesné výchovy a sportu.“ a náčelník sekretariátu štábní strážmistr Trojan „referát o organisaci tělovýchovy a sportu v Rudé hvězdě“ . Zajímavější průběh měla odpolední část, kde budoucí předseda RH Brno por. Laštovica referoval o činnosti RH v Brněnském kraji. Úsměv vyvolávají řádky, kde je prezentován: nedostatek v podobě neuskutečněných porad a aktivů pracovníků, nehotové směrnice o dopravních vozidlech, kvótě pohonných hmot apod. V zápise je dále uvedeno: „Dostávali jsme chybný materiál, říká s.Laštovica – sítě na odbíjenou praskají, dostali jsme lyže, ale bez vázání, brusle bez bot, stoly stolního tenisu bez sítěk a pálek.“

Tento aktiv dále dal za úkol mimo jiné: ... do 15. 1. 1953 ustavit ústřední sportovní sekce, do 31. 1. 1953 ustavit sportovní sekce na krajích a okresech v těch druzích sportu, pro které jsou v kraji nebo okrese podmínky, do 31. 3. 1953 ustanovit Ústřední dům RH a vypracovat jeho statut. Poslední bod usnesení měl následující znění: 10. / naše práce bude směrovati k tomu, abychom sport a tělovýchovu v řadách příslušníků NB (pozn. Národní bezpečnosti) prováděli masově a na tomto základě vybírali nejlepší jedince k representaci RH a SNB ve všech sportovních soutěžích nejen v naší republice, ale i na poli mezinárodním.

Zápis z jednání ÚV RH (23.6.1953)

Dne 23. 6. 1953 se koná další jednání ÚV RH. Na něm je schváleno složení ústředního výboru Rudé hvězdy, předsednictvo ÚV RH v čele s předsedou DSO RH Jaroslavem Jermanem, a také systematizace aparátu ÚV RH včetně administrativních funkcí. Hlavně ale bylo schváleno v bodu 4: ...ústřední dům RH bude k representaci zastoupen 6 druhy sportu a to podle návrhu s. nám. Prchaly v těchto odvětvích:

 • kopaná
 • lední hokej
 • rohování
 • zápas a vzpírání
 • lehká atletika
 • odbíjená
Pro lední hokej byl stanoven počet 15 závodníků, 1 trenér a 1 technický vedoucí. Patronát nad ledním hokejem dostal náměstek Stanislav Baudyš.

Neméně zajímavý je z hlediska historie Komety bod 6: Vzhledem k novým opatřením soudr.náměstek Prchal doporučuje, aby byla podána zpráva SVTVS a ČTK s tím, že mužstvo kopané se sídlem v Bratislavě ponese název ÚD RH bez místa označení. Mužstvo se sídlem v Brně, zastoupené v celostátní soutěži ponese název Rudé hvězdy Brno „A“ a ostatní mužstva v Brně, ať již v krajském přeboru nebo soutěži podle dalšího abecedního pořádku. Mužstvo složené z hráčů PVS se sídlem v Praze ponese název Rudá hvězda „Praha A“. Ostatní mužstva v krajském přeboru a ostatních soutěžích podle dalšího abecedního seznamu.

Dne 26. 6. 1953 zasedá Ústřední výbor Rudé hvězdy, kde byly schváleny stanovy DSO RH. Na zasedání dále došlo k upřesnění názvu pro Slovensko – „Červená hviezda“. Dále došlo k vytvoření Byra ÚV RH coby orgánu, který je odpovědný za vedení DSO RH mezi zasedáními ÚV. Následná diskuze přinesla opět mnoho v současnosti úsměvných momentů:

 • je třeba informovat o činnosti RH do časopisu, protože je velmi málo známa
 • činnosti všech druhů sportu a jejich representací, i těch, které nejsou uvedeny v počtu 6, je nutno přísně kontrolovat
 • RH nevlastní žádné tělocvičny a hřiště, což brzdí masový rozvoj tělovýchovy v SNB a je finančním zatížením
 • jak si počínat s družstvem házené, které je zařazeno v celostátní soutěži a není uvedeno mezi 6–ti sporty?
Ale pozor, v diskuzi zazněla i jedna důležitá informace. S. Antonín Prchal a s. Jaroslav Jerman odpovídají na dotaz s. Krouského, co bude s mužstvem kopané v Brně. Mužstvo v Brně změní název ÚD RH na RH Brno A. ÚD RH v kopané bude representovat družstvo v Bratislavě, v Brně bude družstvo systemizačně jako družstvo ledního hokeje. Takže družstvo Brna nebude rozpuštěno a nesmíme mezi družstvo připustit žádnou paniku.

Jednání byra ÚV RH (17.7.1953)

První zmínka o hokejové RH Brno je na světě. Z logiky textu tak vyplývá, že v podstatě existují, nebo budou existovat, dva názvy oddílů pod organizací Rudá hvězda, a to „Rudá hvězda“ a „DSO Rudá hvězda“.

Dne 17. 7. 1953 zasedá Byro ÚV RH. Na programu jsou problémy a dotazy z jednotlivých sídel sportovních oddílů v Praze, Brně a Bratislavě. V ručně psaném zápisu z jednání se dozvídáme další informace:

 • o situaci RH Brno informuje s.Linhart
 • v mužstvu hokejisté Bubník, Bartoň, Danda
 • potřeba získat jednoho obránce, trenérem je Jeremiáš
 • Zamastil žádá byt
 • Bubník žádá rychlejší nábor, v září můžeme být povoláni na hokej. Bude v Brně hokej pod hlavičkou RH?
 • Hudcovič: mimořádně dobrá práce obou náčelníků v Brně, s. Linhart je příkladem funkcionáře. Pracující Brna fandí RH
Ve strojovém zápisu pak je obecně konstatováno, že většina hráčů RH Brno tvoří hokejisté, mužstvo je v tabulce na 2. místě, ale většina hráčů nemá byty a mužstvo dodnes neví, jak to je se systematizací (propojení fotbalu a hokeje), platy nejsou takové jako před měnovou reformou a mužstvo nedostalo dva měsíce kalorické přídavky.

Jak vidno, o hokejovém klubu v Brně pod křídly RH Brno se neustále jedná a definitivní slovo asi nepadlo. Vše je jen na úrovni ujišťování funkcionářů směrem k fotbalistům.

Historie a vznik Komety - 1.díl
Historie a vznik Komety - 2.díl
Historie a vznik Komety - 3.díl
Historie a vznik Komety - galerie dokumentů