Historie a vznik Komety - 3.díl

  17. 10. 2013 | Antonín Neumann, Zbyněk Matýsek
RH Brno

Systematizace sportů v Rudé hvězdě pokračuje. Fotbalisté v Brně, buďte v klidu, o hokej nepřijdete, hokej bude. Ale to není vše. Změny čekají i zřizovatele RH. A kdy vůbec přišli do Brna hokejisté sloužící v sezóně 1952-1953 v Bratislavě?


Karol Bacílek Rudolf Barák

V pondělí 14. 9. 1953 končí ve své funkci ministr národní bezpečnosti Karol Bacílek. Nekončí vlastně ministr, ale celé ministerstvo, které je sloučené s ministerstvem vnitra pod jeden rezort – ministerstvo vnitra na čele s Rudolfem Barákem. Dodejme, že ministerstvo národní bezpečnosti vzniklo vládním nařízením číslo 48 z 23. května 1950. Důvodem bylo přejímání sovětských vzorů, kde obdobné ministerstvo státní bezpečnosti existovalo od roku 1946. Dalším důvodem mohla být snaha oslabit málo tvrdého ministra vnitra Václava Noska, jemuž po vzniku MNB zbyla v podstatě jen správní agenda. (zdroj: cs.wikipedia.org) . V čele ministerstev se vystřídali dva ministři: Ladislav Kopřiva (23 5. 1950 – 23. 1. 1952) a Karol Bacílek (23. 1. 1952 – 14. 9. 1953).

Dne 7. 10. 1953 je oficiálně rozlosována hokejová soutěž. Hokejová sekce SVTVS navrhla předsednictvu SVTVS rozdělit celostátní hokejový přebor do tří skupin po šesti účastnících. Nově se střetnou mužstva ve třech skupinách, novými účastníky jsou celky RH Brno a Tankista Praha. Existence hokejového klubu RH Brno je tedy potvrzena.

Změnám v organizaci Rudé hvězdy však docházelo i nadále. Dne 20. 10. 1953 projednávalo kolegium materiál s hodnocením přísně tajné. Utajení bylo zrušeno v roce 1998 a jednalo se pravděpodobně „jen“ o personální obsazení vedoucích funkcí a o potvrzení šestice „hlavních“ sportů pod hlavičkou Rudé hvězdy vč. organizace ústředního aparátu Rudé hvězdy včetně ústředního representačního celku.

Zápis z jednání (2.11.1953)

Dne 2. 11. 1953 se jednalo mimořádné zasedání ÚV Rudé hvězdy za přítomnosti ministra Baráka a vedoucího tajemníka a druhého místopředsedy ÚV RH kapitána Mudry. Toto jednání bylo vyvoláno zřejmě poradou vedoucích pracovníků tělesné výchovy konané 30. 10. 1953 u náměstka předsedy vlády Alexeje Čepičky a kritizovalo nedostatečné provádění tělesné výchovy na masové základně. Aniž by to na tomto přímo zaznělo, ÚV RH si pod pojmem nedostatečné provádění vyvodilo jediné, musí se najít viník, protože vlastně nevíme, co tím soudruh náměstek myslel. A tak se zde řeší případ hráče Slavomíra Bartoně, který se protivil „chování socialistického funkcionáře“ . Slavomír Bartoň přitom nedělal nic, co by nedělal správný manažer hokejového mužstva: snažil se kontaktovat hráče a přemlouval je k angažmá v RH Brno. Dnes běžný manažerský postup, dříve morální škraloup neslučující se s chováním správného soudruha.

Žádost o změnu názvu

Perlička Jako perličku můžeme uvést materiál pro zasedání ÚV RH dne 30. 12. 1953 a následnou žádost na Státní výbor tělesné výchovy a sportu. Ta byla paradoxně datována ještě před konáním ÚV, byť se na jeho výsledek odvolávala. Ministr vnitra a zároveň předseda ÚV RH Rudolf Barák v něm žádal o změnu názvu z DSO Rudá hvězda na DSO Dynamo, protože: „..název Rudá hvěza byl převzat ze slavné historie proletářských tělovýchovných jednot z dob první republiky. Uvedeným usnesením strany a vlády bylo rozhodnuto m. j. vytvořit pro členy svazu zaměstnanců v dopravě, energetice, spojů, státních statků a STS dobrovolnou sportovní organizaci Dynamo. Aby byl podtržen velký vzor našich sportovců naší bezpečnosti, jímž je slavné sovětské Dynamo, a aby tohoto názvu bylo jednotně používáno i v zemích lidové demokracie, jak se například stalo již v Rumunsku, Bulharsku, NDR apod., jeví se nutnost přejmenování dobrovolné sportovní organisace Rudá hvězda při ministerstvu vnitra na DSO Dynamo.“ Pověření k dojednání dostal kapitán Mudra. Naštěstí k tomuto kroku nedošlo, název Dynamo nesla už řada jiných, civilních mužstev a další se ještě rodila. Kdyby bylo přání ministra Bartáka realizováno, došlo by k poměrně velkému zmatku, kdo je vlastně Dynamo a jaké.

Ale i tak se změny dějí neustále, na každém kroku, někdy se jedná o změny jen pro změny.

Organizační statut DSO Rudá hvězda schválil ministr vnitra až 1. září 1954, SVTVS o něco dříve – 24. srpna 1954. Tento status hovořil o Rudé hvězdě následovně: „Dobrovolná sportovní organizace Rudá hvězda je samostatná organizace působící na základě usnesení strany a vlády na úseku ministerstva vnitra…… Jednotky DSO RH při útvarech PVS a CIO jsou včleněny do krajských výborů DSO RH podle zvláštních směrnic ÚV DSO RH.“ Základními barvami DSO RH jsou bílá a modrá.

Organizační chéma Rudé hvězdy

V archivu bezpečnostní složek jsou k nalezení i dva rozkazy velitele 2. praporu vnitřní stráže MV. V prvním, který byl zveřejněn dne 27. 10. 1953 a nesl číslo 0173, byli rozkazem HS PVS č. j. 7651/14-OS-53 ze dne 10. 10. 1953 přemístěni od 11. bratislavské pohraniční brigády PS ke druhému praporu VS Brno mimo jiné tito příslušníci základní služby: vojíni Bohumil Prošek (1. rota, 1. četa 1. družstvo), Jiří Kolouch (1. rota, 1. četa 2. družstvo), Zdeněk Chocholatý (1. rota, 1. četa 4. družstvo), Čeněk Liška (1. rota, 2. četa 1. družstvo), František Vaněk (1. rota, 3. četa 3. družstvo), Zdeněk Návrat (1. rota, 3. četa 3. družstvo).

Rozkaz č. 0173 - převelení hokejistů do Brna Rozkaz č. 0174 - služební cesta z důvodu sehrání zápasu

V následujícím rozkazu č. 0174 ze dne 2. 11. 1953 je mimo jiné hlášeno dodatečné uvedení služební cesty četaři Čeňku Liškovi, desátníku Zdeňkovi Chocholatému, vojínům Bohumilu Proškovi, Jiřímu Kolouchovi, Zdeňku Návratovi (v rozkazu uvedeno Jiřímu) z Brna do Prahy ve dnech 29.10 – 30. 10. za účelem sehrání hokejového zápasu. Reluta na dva dny povolena.

Na první přátelský zápas už odcestovali hráči co by členové brněnské posádky, dva z nich se dokonce dočkali povýšení.


Kdy tedy vznikla Rudá hvězda, ta hokejová, ze které se během let vykuklila Kometa?

Zcela jednoznačnou odpověď neznáme. Můžeme ji však odvodit z následujícího přehledu dat:

 • 11. 12. 1951 – rozkaz ministra národní bezpečnosti o vzniku Sokolu Rudá hvězda
 • 15. 2. 1953 – referát československého sportu o vzniku DSO Rudá hvězda
 • 23. 6. 1953 – materiál o systematizaci sportovců ÚD RH
 • 26. 6. 1953 – zasedání ÚV RH
 • 17. 7. 1953 – jednání byra ÚV RH
 • 7. 10. 1953 – rozlosování celostátní hokejové soutěže
 • 10.10. 1953 – převelení vojáků *- hokejistů z Bratislavy do Brna
 • 29. 10. 1953 – první přátelský zápas s Motorletem Praha
 • 29. 10. 1953 – rozkaz ke služební cestě z důvodu sehrání hokejového zápasu
 • 16.11. 1953 – první ligové utkání v Karlových Varech

Jak vidno, možností je v podstatě několik. Jednoznačně potvrzené máme datum prvního přátelského utkání a datum převelení 12 vojáků (z toho 6 hokejistů) do Brna. Víme také, že až 26. 6. Bylo potvrzeno v diskuzi na ÚV RH, že nebude podle původních předpokladů hokejový celek v Bratislavě, ale v Brně z důvodu systematizace. Víme, že 17. 7. Ještě nebyli o tomto stavu hráči informováni. Víme také, že Rudá hvězda co by sportovní organizace vznikla 11. 12. 1951, ale o hokejovém oddílu zde není ani slovo. Považujme proto tato data za jednoznačně identifikovatelná a vznik Rudé hvězdy Brno datujme s jejím prvním přátelským zápasem.

Současnou terminologií lze ještě doplnit, že "zřizovatelem" DSO Rudá hvězda bylo ministerstvo národní bezpečnosti (1950- zrušeno bylo 14. 9. 1953) ministrem v letech 1952-53 byl Karol Bacílek. Opětovné sloučení tohoto ministerstva s ministerstvem vnitra proběhlo v září 1953. Ministrem vnitra byl od září 1953 Rudolf Barák, který vystřídal Václava Noska. První vystoupení RH Brno v ledním hokeji se uskutečnilo 29. 10. 1953, v přátelském utkání se Spartakem Praha Motorlet zvítězila RH Brno 4:2.

Ať už měl být do Brna "přidělen" v rámci sportovní roty ozbrojených složek ministerstva vnitra fotbal nebo hokej, stalo se zásluhou "obojživelníků" Bubníka, Dandy, Zamastila, Slámy, Bartoně, že tu bylo obojí.

"Vznik Rudé hvězdy nebyl přivítán v Brně nijak spontánně, ale nadšenci GZ Královo Pole či Zbrojovky Brno, (odkud do RH Brno přešli jejich špičkoví hráči) se cítili poškozeni.Tyto hokejové oddíly nechtěly své hráče pustit do RH, když tomu však nemohly zabránit, vytvářely kolem RH alespoň prostředí, které jí nebylo nijak příznivě nakloněno. Trvalo to nejméně 5 let, kdy až výkony hokejistů tuto skutečnost změnily a dosáhly zvratu, ve kterém se stal nejoblíbenější tým Brna ale i celého Československa- Kometa".

Tolik klasici brněnské sportovní žurnalistiky Lev Vašíček a Přemysl Jílek v knize "Slavné dvacetiletí a jeho historičtí předkové " (1967).

Závěrem ještě některé doplňky: Fotbalisté Rudé hvězdy Brno hráli nejprve ve 2.lize, v nejvyšší soutěži pak za tři roky. Hokejisté ČH Bratislava startovali ve slovenské skupině celostátního mistrovství (2. liga), fotbalisté ČH Bratislava se stali prvoligovými mistry v sezóně 1958-59.

Nikdo nemůže vyvrátit, že hokejová Rudá hvězda Brno vznikla v roce 1953, bez ohledu na hledání rozkazu či administrativního výnosu nebo snahy přiřazovat ji jako pokračovatele brněnského policejního klubu z nižších fotbalových soutěží.

Historie a vznik Komety - 1.díl
Historie a vznik Komety - 2.díl
Historie a vznik Komety - 3.díl
Historie a vznik Komety - galerie dokumentů